wykłady


Wyższe Studium Fotografii - PODSTAWY KOMUNIKACJI WIZUALNEJ

ĆWICZENIA NA ZALICZENIE ROKU I

SEMESTR I

Analiza sposobu istnienia i funkcjonowania obrazu.

Wykonać zestaw trzech prac na bazie zdjęć tego samego obiektu w taki sposób, aby kolejno, każda praca zorganizowana została jako obraz zdominowany przez:
  • Przedstawienie
  • Strukturę środków wyrazowych,
  • Przedmiotowość formy podawczej
Format prac: min. 18X24
Termin oddania: do koÄca semestru pierwszego.BILIOGRAFIA:

Arnheim R: Sztuka a percepcja wzrokowa.
Białostocki J. (red.): Pojęcia, problemy i metody współczesnej nauki o sztuce.
Eco U: Pejzaż semiotyczny.
Fotografia: realność medium. (pod red.) Kępińska A., Dziamski G., Wojnecki S.
Godzic W: Oglądanie i inne przyjemności kultury wizualnej.
Green J.O.: Nowa era komunikacji.
Hopfinger M.: W laboratorium sztuki XX wieku.
Kowalska B.: Sztuka w poszukiwaniu mediów.
Kostyrko T.: Kultura artystyczna a kompetencje kulturowe.
Kulikowski J.: Informacja i świat w którym żyjemy.
Mrozowski M.: Między manipulacją a poznaniem.
Ostrowicki M: Dzieło sztuki jako system.
Porębski M.: Sztuka i informacja.
Pelc J.: Wstęp do semiologii.
Tatarkiewicz W.: Dzieje sześciu pojęć.
Tomaszczuk Z.: Łowcy obrazów. Szkice z historii fotografii.
Wilk E: Kompetencja audiowizualna. Zarys problematyki.
SEMESTR II

Analiza elementarnych struktur "plastycznie czynnych" w płaszczyźnie przedstawienia obrazu.

Wykonać zestaw czterech zdjęć dowolnych obiektów, w taki sposób, aby na obrazie dominowały jako efekt transformacji a nawet kreacji środkami wyrazowymi (a nie jako zarejestrowane cechy własne obiektu!) - odpowiednio:
  • Punkty
  • Linie
  • Płaszczyzny
  • Bryły
Format prac: min. 18X24
Termin oddania: do końca semestru drugiego.


UWAGA!
KAŻDE ĆWICZENIE POWINNO BYĆ KONSULTOWANE PODCZAS ZAJĘĆ - POMYSŁ PRZEDSTAWIONY W FORMIE WGLĄDÓWEK LUB SZKICÓW.


Wszystkie ćwiczenia ściśle korespondują z problematyką poruszaną na zajęciach, dlatego zastosowane w ich omówieniu pojęcia nie są dodatkowo wyjaśniane.