filmografia (wybór)
"Powrót Wabiszczura" re¿. Z. Rebzda, 1988r.

Debiut fabularny