filmografia (wybór)
"Bolesław Leśmian" reż. L. Baron