fotografia (wybór)Należy świadomie odejść od tego, co nazwać można "literaturą obrazu fotograficznego",bowiem istota fotografii leży w relacji: realnie istniejący, fotografowany obiekt, a jego fotograficzny ekwiwalent - gotowy fotogram.

S.C. 1974r

Zamieszczone przykłady pochodzą z lat 1975-1985 po tym okresie działalność na obszarze fotografii artystycznej nie była dalej kontynuowana. Prace powstałe po roku 1982 wykonane zostały z interwencją pozafotograficznych środków wyrazowych, typowych dla grafiki, rysunku, także collage'u. Współautorem ich jest Ewa Lesser.

W tamtych latach, główną tendencją dominującą w założeniach artystycznych powstających prac było kwestionowanie reprodukcyjnego charakteru fotografii wobec rzeczywistości realnej, akcentowanie i eksploatowanie jej autonomiczności. Wiązało się to, z panującą na przełomie lat 60/70 nieomal powszechnie, estetyką strukturalno-semiologiczną jako metodologią badań nad obszarem sztuki, który rozszerzany był o różnorodne formy komunikacji wizualnej. Z innej strony było to wynikiem coraz szerzej stosowanych poetyk autotematyzmu w sztukach wizualnych, także w filmie. Tego rodzaju "samozwrotność" zaowocowała późniejszym "medializmem". Powyżej podane lata obejmują okres studiów w Łódzkiej Szkole Filmowej, gdzie już wtedy działał, w pełni ukształtowany Warsztat Formy Filmowej, którego idee i programy miały silny wpływ w środowisku Szkoły.

Iluzje, 1973, 60x200 (fotografia+tempera)
Autoportret (Fotografii), 1974, 24x144
Przedmiot - Identyfikacja I, 1975, 54x216
Akcja fotograficzna podczas obchodów "Dni Szkoły Filmowej", grudzień, 1976,
Łódź, Plac Wolności, dwa fragmenty, całość 2,6m x 52m. Współautorstwo ZBIGNIEW KOTECKI
Ślad II,1977
Płaszczyzna, 1978, 50x240
Linia, 1978, 60x250
Przez moje OKNO, 1979, 50x200
Ślady, 1980, 40x120 (color foto.)
Transpozycja - Okno I, 1981, 60x250
Granica ikoniczności, 1982, 108x168

ZŁOCISTY JANTAR Konkurs fotografii polskiej. Inny obraz świata. Gdańsk 1982
One i ich twórca, 1983, 60x270
współautor Ewa Lesser
Powtórka z hiperrealizmu
- Sieradz, 1985, 35X39 (foto.+pastel+collage)


VII Ogólnopolskie "Spotkania z fotografią '86" Salon Wystawowy KMPiK Jastrzębie Zdrój
współautor Ewa Lesser
Fotografika pejzażu, 1986, 30x15 (foto.+akwaforta)


VII Ogólnopolskie "Spotkania z fotografią '86" Salon Wystawowy KMPiK Jastrzębie Zdrój
współautor wersji z 1986 Ewa Lesser
Widzenie ciągłe,
1984/1986, 60x50
(kopia stykowa negatywu z kamery filmowej + ecolina)
współautor Ewa Lesser
Obiekt transmedialny,
1988, 60x50 (foto.+tusz+tempera)
Wystawy zbiorowe (wybór)
"Złocisty Jantar", Konkurs fotografii polskiej 1982. Dział: "Inny obraz świata". Gdańsk 1983
"Pomniki Polskie '85", Gliwickie Towarzystwo Fotograficzne Salon Wystawowy KMPiK Jastrzębie Zdrój 1985
"Pomniki Polskie '85", Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne, Poznań 1986
VII Ogólnopolskie "Spotkania z fotografią '86" Salon Wystawowy KMPiK Jastrzębie Zdrój 1987
VIII Ogólnopolskie "Spotkania z fotografią '88" Salon Wystawowy KMPiK Jastrzębie Zdrój 1988
II Wojewódzki Przegląd Prac Instruktorów Fotografii. Ośrodek Foto-Filmowy Łódzkiego Domu Kultury 1988
"3 Salon Zaproszonych" ZPAP Okręg Łódzki i Łódzki Dom Kultury 1988