edukacja
    Działalność dydaktyczna:

  • na Wydziale Operatorskim i Realizacji Tv, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi

  • w Zakładzie Realizacji Obrazu Wydzialu Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

  • w Zakładzie Mediów i Kultury Audiowizualnej Katedry Teorii Literatury, Teatru i Filmu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

    Działalność naukowa:

  • Obejmuje zagadnienia warsztatowe związane z realizacją obrazu filmowego, jak również problematyką teorii mediów w obrazowych jako systemów komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii. Udział w licznych konferencjach dotyczących tych obszarów tematycznych.

  • koordynacja kursu Practical Work in Film/Video, w ramach projektu "Media and Cinema Studies" Development of European Modules JOINT EUROPEAN PROJECT (JEP) nr 13503-98, realizowanego przez Zakład Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ przy współpracy z University of Reading, Film and Drama Department (Anglia) i University of Stockholm, Cinema Studies Department (Szwecja); pobyt o charakterze naukowo dydaktycznym w tych ośrodkach.